ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ

Παρακαλούμε επιλέξτε το ΠΡΟΪΟΝ που σας ενδιαφέρει:

Στη σύγχρονη επιχειρηματική πραγματικότητα, η σωστή διαμόρφωση του εργασιακού χώρου συμβάλλει στην αύξση της απόδοσης των εργαζομένων της επιχείρησης και συνεπώς στην ίδια την αύξση της ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.

Στη Status Office Furniture διαθέτουμε επιλεγμένα κινητά διαχωριστικά χώρου με κριτήριο:

  • την ποιότητα υλικών (quality)
  • τον σχεδιασμό (design)
  • την ευελιξία προσαρμογών (flexibility)
Τα κινητά διαχωριστικά εσωτερικού χώρους της Status Office Furniture είναι:
  • μετακινούμενα
  • αυτοστηριζόμενα
  • κατάλληλα για ανοιχτή και χαμηλού ύψους διαρρύθμιση
  • κατάλληλα για γενικότερο διαχωρισμό ενός τμήματος από ένα άλλο
και γενικότερα διαθέτουν πολλαπλές δυνατότητες και εφαρμογές.

Η ομάδα σχεδιασμού επαγγελματικών χώρων της Status Office Furniture θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τα σωστά διαχωριστικά επαγγελματικών  χώρων με βάση τις ανάγκες του εργασιακού σας περιβάλλοντος, τη λειτουργικότητα και τη διασφάλιση της σωστής διάχυσης του φωτός.