Έξυπνες Λύσεις Επίπλων

ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ TITLE BACKGROUNG

Έξυπνες Λύσεις Επίπλων

Οι έξυπνες λύσεις αφορούν προϊόντα επίπλωσης που ανταποκρίνονται πλήρως στην αλλαγή μεθόδων εργασίας.

Οι έξυπνες λύσεις εργασίας της Status Office Furniture συμβαδίζουν με την ολοένα και πιο γρήγορη εξέλιξη των επαγγελματικών περιβαλλόντων, όχι πλέον στατικών, δομημένων χώρων, αλλά τομέων και χώρων στους οποίους η γνώση επεκτείνεται, μοιράζεται και διαχειρίζεται. Επίσης οι έξυπνες λύσεις επίπλων ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες για τη δημιουργία χώρου εργασίας από το σπίτι.

Η σύγχρονη, έξυπνη εργασία απαιτεί έπιπλα που συνδυάζουν το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα, έτσι η Status Office Furniture παρέχουμε μονά ή διπλά αρθρωτά γραφεία σταθμών εργασίας που διευκολύνουν τη συμμετοχή στην ομαδική εργασία και σε συλλογικά έργα καθώς και στη δημιουργία νέων ιδεών. Τα γραφεία διατίθενται και με μηχανισμούς μεταβαλλόμενου ύψους έτσι ώστε να προσαρμόζονται και σε εργασία όρθιας θέσης.

Αυτή η συλλογή περιλαμβάνει επίσης διαχωριστικά χώρων με τα οποία μπορούν εύκολα να δημιουργηθούν αρθρωτές συνθέσεις απομόνωσης ή διαμόρφωσης χώρων όπως μεμονωμένοι σταθμοί εργασίας, σημεία συνάντησης και συνεργασίας.

Ο καινοτόμος σχεδιασμός των έξυπνων λύσεων εργασίας μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες διαμόρφωσης των χώρων γραφείων ή κάλλιστα στη δημιουργία νέων χώρων εργασίας στο σπίτι.